نمونه سازه استاندارد نمایشگاه

نمونه سازه استاندارد نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان وصنایع وابسته شیراز به شرح ذیل میباشد

نمونه سازه اسپیس فریم:

نمونه کتیبه سر درب غرفه نمایشگاه

مشخصات کتیبه سر درب غرفه:

میز و صندلی

به هر 18 متر غرفه استاندارد در نمایشگاه تعداد 2 عدد صندلی تاشو چرمی و یک عدد میز تعلق خواهد گرفت.

نمونه کامل پیکیج سازه استاندارد نمایشگاهی ( سازه – موکت – روشنایی و پریز برق – کتیبه – میز و صندلی)