scarlett johansson's full frontal in under the skin indiansexmovies.mobi amateur latina getting pleasure in the laundry room teen 18 porn sweet puppy chica infiel la dejan plantada x denada

اخبار نمایشگاه دام و طیور شیراز

اخبار شانزدهمین دوره نمایشگاه دام، طیور، آبزیان وصنایع وابسته شیراز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،

طیور، آبزیان و صنایع وابسته شیراز با حوزه

تاثیرگذاری جنوب کشور و با حضور 140 شرکت

بزرگ و مطرح ملی از 28 الی 31 اردیبهشت ماه

در نمایشگاه بین المللی استان فارس برگزار گردید.

اهداف اصلی این نمایشگاه با توجه به قرار

گرفتن در شبکه ملی نمایشگاه های بین المللی

صنعت دام، طیور و آبزیان که توسط شرکت برساز

رویداد پارس در اصفهان- مشهد – شیراز برنامه

ریزی شد؛ معرفی محصولات جدید، ایجاد فرصت

برای برقراری ارتباط و شناسایی شرکت های

معتبر داخلی و خارجی با بازارهای کشورهای

همسایه به ویژه حوزه ی خلیج فارس، آشنایی با

آخرین دستاوردها و فناوری های تخصصی ارائه

شده از سوی شرکت کنندگان، یافتن نمایندگان

فعال، شناخت نیازهای مشتری، ارزیابی نحوه

افزایش توان صنعت دام، طیور و آبزیان و…