تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی شیراز
ساعت بازدید
ساعت 16 الی 21
تاریخ برگزاری
28 لغایت 31 اردیبهشت ماه